Gloriahallen på Lilla Robertsgatan 12 - 14 B i Helsingfors har redan i decennier varit ett centrum för bollspel och fysisk fostran.

 

  

  

Badmintonverksamheten i Gloriahallen har upphört.

  

  

Gloriahallen, Lilla Robertsgatan 12-14 B, tel. (09) 605 698

 hem

 läge

 

 suomeksi